Jak najefektywniej rozplanować czas pracowników?

Zarządzanie projektem polega między innymi na rozdzielaniu zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Właściwe rozdzielenie zadań niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu. Rozdzielenie zadań należy do obowiązku kierownika projektu. Może się ono odbywać we współpracy z osobą, która ów projekt finansuje, o ile oczywiście nie jest to osoba tożsama z kierownikiem projektu.

Zadania powinny być tak rozdzielone, by każdy pracownik, w momencie, gdy pozna przydzielone mu zadanie, czuł motywację do pracy. Aby tak się stało, zadanie musi być odpowiednio dopasowane do pracownika pod wieloma względami. Przede wszystkim zadanie musi odpowiadać możliwościom czasowym pracownika. Musi dawać mu szansę na terminowe zakończenie zadania. Jeśli pracownik od razu widzi, że nie jest w stanie zrobić zadania na czas, odczuwa wobec niego zniechęcenie i prawdopodobnie nawet nie będzie próbował wywiązać się z terminu, gdyż uzna go za abstrakcyjny. Zadanie, jakie otrzyma członek zespołu, powinno wydać mu się ambitne tudzież po prostu być ambitne. Oczywiście należy tu być bardzo ostrożnym, by zamiast zadania ambitnego nie przydzielić komuś zadania przekraczającego jego możliwości. Ambitnym będzie takie zadanie, które sprawi, że pracownik chętnie je podejmie, gdyż podczas pracy nad tym zadaniem, będzie miał poczucie, iż wykorzystuje posiadane umiejętności, a także, choć w niewielkim stopniu, je udoskonala, uczy się czegoś nowego. Do tego celu zostały stworzone specjalne narzędzia, dzięki którym możliwe jest tworzenie kart pracy. Wpisuje się w nich to jaki pracownik i kiedy jest odpowiedzialny za dane zadanie, dzięki temu łatwo jest odszukać czym zajmuje się w określonym czasie każda osoba w firmie.

Oprogramowanie do zarządzania projektami często proponuje nam, by każdemu przydzielanemu zadaniu nadać odpowiedni priorytet. W tym zadaniu przychodzą nam z pomocą programy posiadające funkcję tworzenia portfela projektów.

Nie zawsze jednak jest sens, by z niego korzystać. Oczywiście wiele zależy od specyfiki pracy. Jeśli decydujemy się na nadawanie zadaniom priorytetów, czyli określaniu, czy jest on normalny, pilny tudzież bardzo pilny, należy zawsze być z pracownikiem uczciwym w tej kwestii. Wówczas można liczyć, że pracownik, który zobaczy, że dany priorytet rzeczywiście jest bardzo wysoki zrobi wszystko, by jak najszybciej zrealizować zadanie, oddając je znacznie przed ustalonym czasem. Jeśli jednak stale mówi się pracownikowi, iż jego zadanie ma bardzo wysoki priorytet, następuje w pracowniku wewnętrzny bunt przeciwko stałemu pracowaniu pod tak silną presją, zwłaszcza, jeśli nie jest mu wyjaśnione, skąd się ta silna presja bierze.

Należy, więc rozważnie korzystać z dobrodziejstw, jakie niosą narzędzia do zarządzania projektami. Czasem, jeśli zdradzi się pracownikom więcej szczegółów projektu można liczyć na ich większe zaangażowania, a w związku z tym lepszą i szybszą realizację zadań

Jak Internet wpływa na komunikacje?

Programy komputerowe są tworzone przez ludzi, by usprawnić, ulepszyć i uprościć funkcjonowanie innym ludziom. W coraz większej liczbie dziedzin życia pojawiają się komputery, a wielu z nich są właściwie już niezbędne. O tym, jaki skok cywilizacyjny dokonał się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wiedzą chyba wszyscy. Rozwój technologiczny przyniósł wiele dobra, ale też wiele zmienił już nieodwracalnie. Jest to bardzo dobrze widoczne zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Zmiany dokonują się w stylu życia, ale także wewnątrz każdego człowieka.

 

Komputery, a właściwie Internet, służy do komunikacji między ludźmi. Wszedł, więc w bardzo intymny etap ludzkich relacji. Wydaje się, że dzięki temu ludzie mogą być bliżej siebie, ponieważ są w stałym kontakcie nawet, jeżeli mieszkają daleko od siebie. Portale społecznościowe pozwalają odnawiać znajomości sprzed lat i podtrzymywać relacje ze znajomymi, którzy wyprowadzili się do innych miast lub poza granice kraju.

 

Paradoksalnie zacieśnienie relacji interaktywnych doprowadziło do rozluźnienia tych rzeczywistych. Na portalu mamy setki tak zwanych znajomych, którym opowiadamy wykreowaną wizję siebie. Dajemy się poznać z pewnych wybiórczych stron. Tworzymy sztuczny wizerunek. Co prawda czerpiemy z własnej osobowości, ale dokonujemy na niej wiele manipulacji, poprzez wymazywanie jednych cech i uwypuklanie drugich. Mając setkach przyjaciół w sieci, nie mamy ani jednego przyjaciela, na co dzień. Nie chodzi tu o kogoś, kogo chcemy do siebie przekonać zamieszczając w Internecie zdjęcie, na którym wyglądamy nienaturalnie dobrze lub uprawiamy jakiś fantastyczny sport. Nie ważne, że to był tylko jeden raz i że wcale nam nie szło. Na zdjęciu wygląda atrakcyjnie. Szkoda tylko, że wśród takiego tłumu znajomych z portalu łatwiej być samotnym, niż wtedy, gdy ma się kilkoro przyjaciół takich w rzeczywistości, takich, przed którymi nie trzeba się kreować.

 

Innym sposobem wykorzystania Internetu i programów komputerowych do komunikacji między ludźmi jest zarządzanie projektami online. Polega ona na tym, że, mając specjalny program do zarządzania projektami, można koordynować pracę nad wspólnym cele w zespole pracowników, którzy nigdy się nie spotkali, a nawet mieszkają w różnych stronach świata. Narzędzia do zarządzania projektami pozwalają rozdzielać zadania, które mają być kolejnymi etapami w realizacji wspólnego celu. Ważnym elementem zarządzania projektem jest odpowiednie harmonogramowanie zadań. Z pomocą programów komputerowych można rozpisywać zadania dla wielu osób, które mają się skończyć w różnych terminach i w dowolnym czasie „rzucić okiem” na ich przejrzyste przedstawienie w formie graficznej.

Czy ważna jest wiedza na temat zarządzania projektami?

W dzisiejszych czasach na projektach opiera się wszystko każdy obszar z jakim mamy do czynienia. Ponieważ to dzięki nim realizujemy konkretne cele, dotyczące chociażby innowacji, poszerzania działalności, zmiany profilu, zmiany wykształcenia itd. Każda inicjatywa podejmowana przez większe jednostki odbywa się na zasadzie projektu. Dlatego też w dzisiejszych czasach tak bardzo kładzie się nacisk na odpowiednie wykształcenie w tym obszarze.

Jak wiele jednostek publicznych oferuje dokształcanie ludzi w tematyce związanej z projektami. Jak często obija nam się o uszy pojęcie zarządzanie projektami. Jak bardzo nasza wiedza na ich temat jest zgłębiona. Pytań można postawić wiele, jednakże czy potrafimy na nie odpowiedzieć? Myślę, że tak ponieważ słowo to nie jest dla nikogo obcym. Jak również i każdy z nas miał z nim do czynienia. Owszem są osoby dla których obszar ten jest szeroko znanym i mają zgłębioną wiedzę na temat każdego z szczegółów wchodzących w skład projektu, jednakże dla tych osób wiedza ta jest niezbędną. Ponieważ pracuj w tym obszarze inna kolej rzeczy nie byłaby tu możliwą.

Same umiejętności posługiwania się w obszarze jaki obejmują programy do zarządzanie projektami, są pewnego rodzaju podstawą. Wiedza na temat różnych je odpowiedników, elementów uzupełniających itd. Jednym słowem wiedza na ten temat jak również i inne jest bardzo obszerną. Posiadają ją jedynie ci dla których jest ona niezbędną. Cała reszta zaś jest w stanie powiedzieć co nie co na ten temat, jednakże nie jest w stanie w pełni go zgłębić. Ponieważ na to trzeba nie kilku a kilkunastu lat doświadczenie i nauki.

Technika w dzisiejszych czasach jednak wciąż idzie do przodu dlatego też nie można zaprzestawać, na tym co się już wie, ale szkolić się nadal. Ponieważ systemy do zarządzanie projektami są ciągle aktualizowane i unowocześniane. By za tymi zmianami nadążyć trzeba być ciągle w nie wdrążonym. Tak też postępuje bardzo wiele przedsiębiorstw. Ponieważ jakiekolwiek z ich przeoczeń może doprowadzić do tego, że konkurencja przejmie w bardzo szybkim czasie ich pozycję, na która wielu tak długo i ciężko pracowało. Wystarczy chwila nie uwagi i to co było nasz, już  nie jest.

Jednakże w całości tych działań zachowujmy jeszcze trochę człowieczeństwa i nie traktujmy wszystkiego jak rywalizacja. Ustabilizujmy rynek nie wywołujmy na nim aż takich skoków  technologicznych, a na pewno wielu z nas będzie się łatwiej prosperowało i utrzymywało. Ci słabsi zaś również będą mieć szansę na przeżycie.

Czy warto powierzyć przeprowadzenie rekrutacji firmom zewnętrznym?

Ważnym elementem wstępnym, jaki poprzedza realizację danego projektu, jest rekrutacja pracowników do zespołu. Wiele instytucji powierza przeprowadzenie rekrutacji zewnętrznym firmom specjalizujących się w tego rodzaju usługach.

W firmach, które zajmują się prowadzeniem rekrutacji, pracują przede wszystkich osoby z wykształceniem socjologicznym, psychologicznym oraz mediatorzy. Dzięki temu można liczyć na to, że rekrutacja przeprowadzona przez firmę zewnętrzną będzie rzetelna i owocna w pracownika, który się sprawdzi, spełni stawiane przed nim wymagania, oczekiwania.

Profesjonalna firma świadcząca usługi w zakresie rekrutacji pozwoli zaoszczędzić czas menadżerowi. Oczywiście menadżer nie może całkowicie odciąć się od procesu rekrutacji. Warto podkreślić, że choć owa zewnętrzna firma rekrutuje pracowników, to wyłania zwycięzcę rekrutacji, a nie „gotowego” pracownika. O tym, czy osoba wyłoniona przez firmę przeprowadzającą rekrutację, zostanie pracownikiem, decyduje menadżer, który może ostatecznie tą osobę zatrudnić lub nie. W praktyce niezwykle rzadko zdarza się, by kierownik nie dostosował się do porad firmy. Nie mniej jednak nie wolno zapominać, że gdy zatrudnienie danego pracownika okaże się z różnych powodów niekorzystne dla korporacji, tym, kto będzie za to odpowiedzialny jest przede wszystkim menadżer.

Skorzystanie z usług zewnętrznej firmy przeprowadzającej rekrutację ma szereg zalet. Przede wszystkim w ten sposób można zaoszczędzić czas innych osób, które miałyby wykonywać to niecodzienne zadanie. Poza tym rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona profesjonalnie, pracownicy będą dobrani do pracy na określonym stanowisku zgodnie z wykształceniem, posiadanymi umiejętnościami i typem osobowości. Dzięki temu, co ważna zwłaszcza w jednostkach finansowanych z budżetu państwa, zmniejsza się ryzyko wystąpienia nepotyzmu lub podejrzeń o nepotyzm.

Widzimy, więc, że choć zatrudnienie tego rodzaju firmy wiążę się z określonym zobowiązaniem finansowym, ma szereg zalet, które niejednokrotnie mogą być warte owej inwestycji, a wręcz w przyszłości zaowocować większymi zyskami.

Kiedy już mamy wybrany zespół, możemy zabrać się za zarządzanie zespołem i zarządzanie projektem. W tym celu można wykorzystać specjalne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomoże odpowiednio rozdzielić poszczególne zadania pomiędzy członków zespołu, ustalić harmonogram projektu, śledzić postępy prac, komunikować się z poszczególnymi członkami zespołu pracującego nad projektem.

Jak dokonać ilościowej oceny ryzyka?

Ilościowa ocena ryzyka to szacunki dotyczące częstotliwości ryzyk cyklicznych, skutków (SR), czasu występowania i prawdopodobieństwa określonego ryzyka (PR). Zwykle za najważniejsze uznaje się skutki ryzyka i prawdopodobieństwo ryzyka, dzięki którym szacuje się rangę ryzyka (RR). Narzędziem, które pozwoli nam na wykrycie niedociągnięć, błędów, a co za tym idzie zwiększonego ryzyka jest aplikacja tzw. Web based project management– które pozwala na monitoring i kontrolę wszystkich działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA (PR)
Przeprowadzić tutaj można klasyczną analizę prawdopodobieństwa, stosując teorię zmiennych losowych. Przydają się tutaj np. metoda symulacyjna Monte Carlo czy metoda Bayesa, metoda łańcuchów Markova. Również metody sieciowego planowania przedsięwzięć pozwalają na dokonanie analizy harmonogramu projektu, uwzględniając w swoim zakresie niedeterministyczne szacunki parametrów zadań – PERT albo niedeterministyczne struktury sekwencji zadań – GERT.

Dzięki takim analizom można przeprowadzić również ilościową ocenę prawdopodobieństwa realizacji złożonej struktury zadań.

Niestety, analizy takie nie należą do prostych, gdyż związane są z przyszłymi wydarzeniami, które nie mają swoich poprzedników i przez to nie jest możliwe dokładne ich opisanie w sposób analityczny. Jednak oczywistym jest, że takie próby są tym bardziej wartościowe im ich szczegółowość jest większa. Biorąc pod uwagę powyżej opisane trudności, pozwala się na oceny nie tylko wyrażone liczbowo [0, 1], ale również słownie np. ryzyko wysokie, ryzyko niskie.

 

Oprócz tego typu ryzyka wyróżniamy jeszcze wiele innych, wynikających już wprost z zarządzania.

 

Jednym z nich jest ryzyko wystąpienia zakłóceń w komunikacji zespołu. Jest to dosyć powszechne zjawisko w każdej grupie ludzkiej. Konflikty, brak porozumienia są najczęstszymi problemami. Aby wyeliminować tego typu zakłócenia i zminimalizować ryzyko ich ponownego wystąpienia, warto skorzystać z aplikacji online team collaboration, które skutecznie poprawia komunikację pomiędzy członkami zespołu.

Kolejnym rodzajem ryzyka jest to związane z niewłaściwą delegacją zadań i zaplanowanie pracy. Podział zadań pomiędzy pracowników jest niezwykle istotny dla późniejszego sukcesu całego przedsięwzięcia- należy pamiętać o potencjale i potrzebach poszczególnych członków grupy. W takim przypadku przyda się, znaleziona w sieci, aplikacja online timesheet, za pomocą której nie tylko wyeliminujemy błędy delegacji, ale także właściwie zaplanujemy działania wewnątrz projektu.

Jak być skutecznym i nowoczesnym przywódcą?

Przywództwo jest nieodłącznym elementem każdej dziedziny życia, nie tylko środowiska biznesowego.  Zachowaniem przywódczym może być kierowanie przedsiębiorstwem, realizacja projektów i w konsekwencji odniesienie sukcesu, ale także może być to dawanie przykładu, co może robić praktycznie każdy z nas.

Nowoczesne przywództwo wymaga od menedżerów, kierowników i liderów efektywnej i dobrze wykonywanej pracy. Nie tylko we własnym zakresie. Przywódca powinien dbać o cały projekt, włącznie z osiąganiem zamierzonych celów jak i współpracą z całym zespołem projektowym. Praca przekrojowa bywa trudna, łatwo zapomnieć o szczegółach, detalach ważących o osiągnięciu bądź nie sukcesu. Narzędziem ułatwiającym  pracę kierownikom jest aplikacja web based project management, łącząca w sobie wszystkie najpotrzebniejsze instrumenty zarządzania projektami.

Jednym z ciekawszych przykładów przywództwo jest dowodzenie w wojsku. Zdaniem generała Peteradela Billiere’a przywództwo w wojsku jest bardzo podobne do tego biznesowego. Zadaniem generała było przekonywanie ludzi ,wykonujących skomplikowane i niebezpieczne misje wojskowe, do wykonywania ustalonych wcześniej planów. Założenie i główny cel zarówno w wojsku, jak i w biznesie, jest praktycznie taki sam- liderzy proszą podwładnych o wykonanie dla nich czegoś bezinteresownie, nie zawsze tego, co leży w obowiązku i interesie poszczególnych pracowników.

Oprócz tego przywódca musi zadbać o odpowiednią motywację zespołu projektowego. Powinien w przemyślany sposób dokonywać delegację zadań, włącznie z ustaleniem godzin pracy.  W szybki i prosty sposób można tego dokonać za pomocą aplikacji karty pracy.

Skuteczne przywództwo nierozerwalnie łączy się z jasno sprecyzowaną wizją. Operacja biznesowa, podobnie jak militarna wymaga przejrzystego, dobrze zrozumiałego celu, po to by wszyscy uczestnicy projektu mieli świadomość do czego dążą. Dzięki temu szanse na sukces rosną.  Dodatkowo, warto by przywódca zadbał o odpowiednią atmosferę w zespole projektu, sprzyjającą kreatywnej i twórczej pracy. Lider może wykorzystać intuicyjne instrumenty skutecznie eliminujących zakłócenia w kontaktach między członkami grupy zadaniowej i w widoczny sposób poprawajiące komunikację.

Wprowadzanie zmian, innowacji, a tym samym unikanie pułapek słabego przywództwa, rozwijanie umiejętności pracowników, transparentność działań,  zrozumienie wymagań środowiska, dawanie przykładu, a tym samym kierowanie, to najważniejsze atrybuty skutecznego przywódcy.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat koncepcja przywództwa uległa znacznym zmianom.  Współcześnie ośmieszanie pracownika, zaniżanie jego własnej samooceny jest archaizmem, a kiedyś było powszechnym zjawiskiem. Istotnym w tym ‘przewrocie’ wydaje się być fakt, że ślepo lojalnych pracowników zastąpiły osoby myślące i nieobawiające się zadawać pytania.

Komunikacja istotnym elementem zarządzania projektami

Komunikacja jest procesem wymiany informacji pomiędzy dwoma jednostkami. W całym procesie mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą, połączeniem między nimi, tzw. Kanał, informacją i sprzężeniem zwrotnym, czyli reakcją odbiorcy na dane przekazywane przez nadawcę.

Komunikacja jest bardzo zróżnicowanym procesem. Może zachodzić zarówno na płaszczyźnie rzeczowej jak i na płaszczyźnie stosunków. Oprócz tego trzeba zauważyć, że kanałem komunikacji oprócz werbalizacji jest również zachowanie jednostki. Jeśli nic nie mówimy, również coś wyrażamy. Milczenie może być oznaką tego, że osoba nie chce rozmawiać, nie ma ochoty aby podjąć rozmowę, nie interesuje ją temat rozmowy lub nie ma nic do powiedzenia.

Ważnym elementem kontaktu między kierownikiem projektu a członkami grupy zadaniowej jest komunikacja. Istotne jest by osoba prowadząca dany projekt była w stanie odczytać wszystko, co podwładni chcą przekazać. Z drugiej strony, członkowie zespołu powinni aktywnie słuchać przełożonego. Pewną formą komunikacji, dzięki której kierownik może wpływać na pracę zespołu, a grupa może przekazywać informacje zwrotne, jest to aplikacja internetowa. Interaktywny grafik, karta pracy może znacznie ułatwić kontakt na linii zespół- kierownik.

Wracając do werbalizacji myśli, osoby, które mówiące, przekazujące informacje, często popełniają błędy, które w konsekwencji prowadzą do niezrozumienia przekazu przez odbiorcę. Do takich błędów możemy zaliczyć: umieszczanie w jednej wypowiedzi zbyt wielu idei, niepowiązanych ze sobą, nagromadzenie zbyt wielu informacji w jednej wypowiedzi, nieuporządkowanie myśli, zanim zacznie mówić. Słuchający również popełniają błędy. Często bywają nieuważni, tworzą swoją wypowiedź, nie słuchając nadawcy, zwraca uwagę na detale, zamiast na sens całej wypowiedzi.

Warto zaznaczyć, że w każdej rozmowie uczestniczą co najmniej dwie osoby, odgrywające, na zmianę, rolę mówiącego i słuchacza. Decydującym czynnikiem podczas rozmowy, nie jest umiejętna werbalizacja myśli, a słuchanie, dzięki któremu można zrozumieć partnera. Aby nauczyć się aktywnego słuchania, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami. Przede wszystkim należy pozwolić mówiącemu wypowiedzieć się do końca, słuchacz jest odpowiedzialny za to, by partner wypowiadający się, miał poczucie tego, że wyraża się w sposób precyzyjny i kompletny, dodatkowo należy zadbać o to, by omawiany był jeden temat, a nie kilka na raz i najistotniejszy element: rozumienie partnera, czyli umiejętność do zmiany własnego zdania na dany temat.

Podsumowując, komunikacja, a zwłaszcza werbalizacja jest istotnym elementem kontaktu międzyludzkiego. Ma duże znaczenie w zespołach zadaniowych, których współpraca jest uzależniona od umiejętności wypowiedzi, przedstawiania myśli przez poszczególnych członków grupy. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za poprawną pracę grupy. Sam, korzystając z odpowiednich narzędzi \do zarządza projektami. Dodatkowo może ułatwić kontakt, zmniejszyć ryzyko wystąpienia szumów komunikacyjnych i sporów za pomocą intuicyjnych aplikacji online team collaboration.

Jakie są elementy składowe zarządzania ryzykiem?

W praktyce wyróżnić może dwa, skrajnie różne podejścia do ryzyka

  1. Aktywne (wyprzedzające) – polega na wcześniejszych działaniach dążących do identyfikacji ryzyk i aktywnym działaniu w celu jego eliminacji lub zmniejszenia jego skutków.
  2. Reaktywne (przeciwdziałające) – polega na bieżącym wykrywaniu istniejących już niebezpieczeństw i zmniejszania ich skutków.

Zarządzanie ryzykiem posiada, oczywiście, swoją strukturę, na którą składają się cztery kluczowe składniki:

  1. Identyfikacja ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  2. Ocena ilościowa ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  3. Planowanie obsługi ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  4. Monitorowanie i kierowanie zagrożeniami – dotyczy podejścia reaktywnego

Powyższego podziału nie można traktować jednak jako zawsze precyzyjnego. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie ryzyka są możliwe do identyfikacji wcześniej niż na etapie wdrożenia projektu. Jeśli jednak nastąpi to odpowiednio szybko, możliwe jest nadal podejście aktywne. W innym wypadku pozostają jedynie środki reaktywne. Co do samego monitorowania i planowania. Dobry rozwiązaniem jest skorzystanie z nowoczesnych aplikacji online timesheet pozwalających na właściwą i szybką delegację zadań i zaplanowanie pracy zespołu zadaniowego.

Ważną, na tym etapie rozważań, uwagą jest jednak to, że cztery podstawowe składniki zarządzania ryzykiem nie mogą być uważane za czynności jednorazowe i związane są jedynie z etapem planowania – powinny towarzyszyć project managerowi przez cały czas działania w projekcie. Aplikacja do zarządzania projektami w sieci, tzw. Web based project management , również powinna to uwzględniać. Warto również zwrócić na fundamentalny czynnik determinujący pracę w każdym zespole projektowym. Mowa o komunikacji. Jak powszechnie wiadomo w każdej grupie ludzkiej występują odpowiednie kanały komunikacyjne, za pomocą których przekazywana jest informacja. Wraz z ich używaniem zwiększa się ryzyko wystąpienia szumów i innych zakłóceń. Narzędziem, które skutecznie minimalizuje tego typu ryzyko jest aplikacja online team collaboration.

Definicje i podstawowe źródła ryzyka

Oczywiście, w literaturze spotyka się bardzo wiele różnorodnych definicji ryzyka. Ogólnie jednak ryzyko to niepewne, przyszłe zjawisko, które wywołać może negatywny skutek dla funkcjonującej organizacji. Często ryzyko uznaje się też za zjawisko szersze: każda niepewność, która może (jakkolwiek – negatywnie lub pozytywnie) wpłynąć na działania związane z projektem. W tym rozumieniu wcześniejsze zakończenie danego zadania lub niewykorzystanie pełnej puli zasobów finansowych, również jest skutkiem pewnego rodzaju ryzyka.

Tego typu rozumienie pojęcia ryzyka pokazuje, że każde planowanie niesie za sobą niedoskonałości i na etapie planowania nigdy nie można być w 100% pewnym ostatecznych wyników swoich działań. Podejście to należy jednak do problemów natury akademickiej i czysto formalnej, dlatego w praktyce ogranicza się do identyfikacji ryzyk, mogących negatywnie wpłynąć na główne elementy projektu, czyli zakres, czas lub koszty.

Żródła ryzyka w projekcie są różnorodne i ich liczba może być bardzo duża. Powodowane jest to zarówno unikalnością przedsięwzięcia nazywanego projektem, ale także jego mikro- i makro otoczeniem – zespół projektowy działa w otoczeniu własnej organizacji, dostawców, odbiorców, konkurencji, a także szerzej – pewnej sytuacji ekonomicznej, prawnej, technologicznej, naturalnej, a także międzynarodowej.  Mówiąc o grupie zadaniowej należy wspomnieć również o umiejętnej delegacji zadań. Proces podziału pracy i ustaleniu odpowiedniego grafiku ułatwia aplikacja online timesheet. Oprócz tego istotnym elementem każdego zespołu projektowego jest komunikacja. Wymiana informacji pomiędzy członkami grupy przebiega przez stworzony kanał, w którym występują szumy, czyli zakłóceni. Aby zminimalizować ryzyko ich występowania można skorzystać z aplikacji online team collaboration, która skutecznie eliminuje zakłócenia występujące podczas przepływu informacji.

Zagrożenia dla projektu mogą mieć miejsce w każdym miejscu jego otoczenia. Najłatwiej identyfikowalne są w otoczeniu wewnętrznym. Praktyka pokazuje, że wraz z „oddalaniem się” elementów otoczenia, identyfikacja, ale także zapobieganie efektom ryzyka staje się coraz trudniejsze, a czasem niestety, nierealne. Nieco łatwiejsza może być sytuacja, jeśli posiadamy system Web based management, do zarządzania projektami wraz z rejestrem ryzyk.

W jaki sposób napisać plan pracy?

Każdy plan jest lepszy niż jego brak nawet gdyby miał być zły. Dzięki niemu określamy nasz cel, jest fundamentem projektu. Nieprawidłowo opracowany plan można zawsze poprawić. Brak koncepcji jest usiłowaniem realizacji projektu po omacku. Pomylisz się, tempo pracy zmniejszy się, a cel oddali. W ten sposób Twój projekt nigdy nie zostanie zrealizowany. Plan jest niezbędnym elementem projektu.

Dzięki poprawnie stworzonemu planowi minimalizuje się ryzyko wystąpienia przykrych niespodzianek. Plan pokazuje dostępne narzędzia, które można wykorzystać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Pierwszym istotnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:

– Jaki efekt finalny chcę wypracować?

-Ile czasu zajmie osiągnięcie celu

-Jak dużo czasu jesteś w stanie przeznaczyć na wykonanie projektu

Zarządzanie projektami nie jest prostym zadaniem. Odpowiedzialność za projekt, kierowanie i przydzielanie zadań, ograniczony czas – to elementy, które bez wątpienia nie ułatwiają realizacji zamierzonych celów. Ciekawym rozwiązaniem są aplikacje internetowe, ułatwiające koordynację wszystkich działań. Project management software – pod tym hasłem znajdziesz intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie, niewątpliwie poprawiające organizację pracy w przedsiębiorstwie.

Struktura organizacji pracy to złożony obraz zadań, których realizowanie jest niezbędne do zakończenia projektu. Można to wykonać za pomocą kilku planów, zawierających harmonogram, przekazywanie zadań oraz  określenie budżetu – to wszystko jest częścią obrazu zadań koniecznych do wykonania, tak by osiągnąć określony rezultat.

Jednym z najłatwiejszych i przynoszących najlepsze rezultaty sposobów tworzenia planu jest tworzenie listy zadań – WBS, dzięki któremu menedżer może wyznaczyć zadania, harmonogram prac i mieć na względzie ramy wynikające z ograniczeń budżetowych. WSB to podstawowe narzędzie planistyczne pozwalające na określenie indywidualnej ścieżki do ukończenia projektu osiągnięcia sukcesu. Metoda ta polega na wyodrębnieniu zadań, skorelowanych z nimi podzadań oraz wyszczególnieniu rezultatów.

Jeżeli już plan został stworzony, jest przejrzysty dla wszystkich członków projektu i nie ma żadnych wątpliwości powinno się wdrożyć w życie założenia. Warto jednak pamiętać, że zakres zaplanowanych działań powinien być łatwy do zmiany. Wiąże się to z ograniczeniami, które mogą pojawić się podczas realizowania projektu.