Zarządzanie w nowym stylu

 

online timesheet = grafik, karta pracy

W kolejnych dekadach korporacje będą zmuszone znaleźć nowe strategie działania i rozwoju. W obliczu nowych realiów i wielu wyzwań, modele z ubiegłego stulecia nie sprawdzą się.

Warto zaznaczyć, że obecna opinia korporacji jest negatywna. Są postrzegane jako źródło zła i wielkie machiny wykorzystujące do granic możliwości swoich pracowników. Dobrze wykwalifikowani menedżerowie wolą wybrać działalność na własną rękę niż działać w korporacji o złej reputacji. Sytuację korporacji pogarszają również działania organizacji pozarządowych, rzucających kłody pod nogi wielkim firmom.

Korporacje korzystając z prostych aplikacji web based project management mogą widocznie uelastycznić swoje działania. Dzięki temu będą mogły szybciej reagować na zmiany w gospodarce.

W obliczu takiej sytuacji wzorami staną się menedżerowie przywracający atrakcyjność świata korporacji i sprawiający, że wakat w korporacji znów będzie pożądany przed dobrze wykwalifikowanych pracowników. Lider uchodzący za wzór będzie musiał jasno określić kluczowe wartości, które wg niego są warte poparcia. Ważne będzie również formułowanie inspirujących wizji, wzbudzających zapał wśród innych.  Menedżer może wykorzystać aplikacje online team collaboration, dzięki czemu jego kontakt z zespołem pozostanie niezakłócony.

Współczesna gospodarka zmienia się bardzo szybko. Tego samego wymaga się od przywództwa. Nowym rodzajem przywództwa, wprowadzającym nową jakość jest przywództwo adaptacyjne metodą „case-in-point”. Jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym menedżerom przez rynki. Wiąże się to z przyspieszonymi zmianami, większą złożonością i ekspansją. To też wiąże się z elastyczniejszymi grafikami pracy. Aby odpowiednio zarządzać czasem pracy członków zespołu menedżer może wykorzystać narzędzie online timesheet – znacznie ułatwiające organizowanie pracy grupy zadaniowej.

Dzisiejsze czasy wymagają nowych rozwiązań. Wydawanie poleceń i kontrola, wydaje się być współcześnie nieco archaiczne. Brakuje atrakcyjnej alternatywy. Zarządzanie ma wiele wspólnego ze sztuką. Zarówno twórcę, jak i menedżera łączy specyficzny związek z tym, co tworzą. Artyści stale balansują na pograniczu tego co już zrobili, a tego co jeszcze nieznane i nowe. Twórcy znają swoje mocne strony, wiedzą w jakich dziedzinach są słabsi, dzięki czemu są świadomi swoich ograniczeń. Na tej podstawie można stwierdzić, że menedżer w świecie biznesu jest, w pewnym stopniu, odpowiednikiem twórcy w artystycznym środowisku. Niekonwencjonalne spojrzenie na sztukę przywództwa kształtuje nowe umiejętności dostosowania się do środowiska pracy, wskazuje nowe sposoby uczenia się i stymuluje kreatywność.