Jak być skutecznym i nowoczesnym przywódcą?

Przywództwo jest nieodłącznym elementem każdej dziedziny życia, nie tylko środowiska biznesowego.  Zachowaniem przywódczym może być kierowanie przedsiębiorstwem, realizacja projektów i w konsekwencji odniesienie sukcesu, ale także może być to dawanie przykładu, co może robić praktycznie każdy z nas.

Nowoczesne przywództwo wymaga od menedżerów, kierowników i liderów efektywnej i dobrze wykonywanej pracy. Nie tylko we własnym zakresie. Przywódca powinien dbać o cały projekt, włącznie z osiąganiem zamierzonych celów jak i współpracą z całym zespołem projektowym. Praca przekrojowa bywa trudna, łatwo zapomnieć o szczegółach, detalach ważących o osiągnięciu bądź nie sukcesu. Narzędziem ułatwiającym  pracę kierownikom jest aplikacja web based project management, łącząca w sobie wszystkie najpotrzebniejsze instrumenty zarządzania projektami.

Jednym z ciekawszych przykładów przywództwo jest dowodzenie w wojsku. Zdaniem generała Peteradela Billiere’a przywództwo w wojsku jest bardzo podobne do tego biznesowego. Zadaniem generała było przekonywanie ludzi ,wykonujących skomplikowane i niebezpieczne misje wojskowe, do wykonywania ustalonych wcześniej planów. Założenie i główny cel zarówno w wojsku, jak i w biznesie, jest praktycznie taki sam- liderzy proszą podwładnych o wykonanie dla nich czegoś bezinteresownie, nie zawsze tego, co leży w obowiązku i interesie poszczególnych pracowników.

Oprócz tego przywódca musi zadbać o odpowiednią motywację zespołu projektowego. Powinien w przemyślany sposób dokonywać delegację zadań, włącznie z ustaleniem godzin pracy.  W szybki i prosty sposób można tego dokonać za pomocą aplikacji karty pracy.

Skuteczne przywództwo nierozerwalnie łączy się z jasno sprecyzowaną wizją. Operacja biznesowa, podobnie jak militarna wymaga przejrzystego, dobrze zrozumiałego celu, po to by wszyscy uczestnicy projektu mieli świadomość do czego dążą. Dzięki temu szanse na sukces rosną.  Dodatkowo, warto by przywódca zadbał o odpowiednią atmosferę w zespole projektu, sprzyjającą kreatywnej i twórczej pracy. Lider może wykorzystać intuicyjne instrumenty skutecznie eliminujących zakłócenia w kontaktach między członkami grupy zadaniowej i w widoczny sposób poprawajiące komunikację.

Wprowadzanie zmian, innowacji, a tym samym unikanie pułapek słabego przywództwa, rozwijanie umiejętności pracowników, transparentność działań,  zrozumienie wymagań środowiska, dawanie przykładu, a tym samym kierowanie, to najważniejsze atrybuty skutecznego przywódcy.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat koncepcja przywództwa uległa znacznym zmianom.  Współcześnie ośmieszanie pracownika, zaniżanie jego własnej samooceny jest archaizmem, a kiedyś było powszechnym zjawiskiem. Istotnym w tym ‘przewrocie’ wydaje się być fakt, że ślepo lojalnych pracowników zastąpiły osoby myślące i nieobawiające się zadawać pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *