Jak dokonać ilościowej oceny ryzyka?

Ilościowa ocena ryzyka to szacunki dotyczące częstotliwości ryzyk cyklicznych, skutków (SR), czasu występowania i prawdopodobieństwa określonego ryzyka (PR). Zwykle za najważniejsze uznaje się skutki ryzyka i prawdopodobieństwo ryzyka, dzięki którym szacuje się rangę ryzyka (RR). Narzędziem, które pozwoli nam na wykrycie niedociągnięć, błędów, a co za tym idzie zwiększonego ryzyka jest aplikacja tzw. Web based project management– które pozwala na monitoring i kontrolę wszystkich działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA (PR)
Przeprowadzić tutaj można klasyczną analizę prawdopodobieństwa, stosując teorię zmiennych losowych. Przydają się tutaj np. metoda symulacyjna Monte Carlo czy metoda Bayesa, metoda łańcuchów Markova. Również metody sieciowego planowania przedsięwzięć pozwalają na dokonanie analizy harmonogramu projektu, uwzględniając w swoim zakresie niedeterministyczne szacunki parametrów zadań – PERT albo niedeterministyczne struktury sekwencji zadań – GERT.

Dzięki takim analizom można przeprowadzić również ilościową ocenę prawdopodobieństwa realizacji złożonej struktury zadań.

Niestety, analizy takie nie należą do prostych, gdyż związane są z przyszłymi wydarzeniami, które nie mają swoich poprzedników i przez to nie jest możliwe dokładne ich opisanie w sposób analityczny. Jednak oczywistym jest, że takie próby są tym bardziej wartościowe im ich szczegółowość jest większa. Biorąc pod uwagę powyżej opisane trudności, pozwala się na oceny nie tylko wyrażone liczbowo [0, 1], ale również słownie np. ryzyko wysokie, ryzyko niskie.

 

Oprócz tego typu ryzyka wyróżniamy jeszcze wiele innych, wynikających już wprost z zarządzania.

 

Jednym z nich jest ryzyko wystąpienia zakłóceń w komunikacji zespołu. Jest to dosyć powszechne zjawisko w każdej grupie ludzkiej. Konflikty, brak porozumienia są najczęstszymi problemami. Aby wyeliminować tego typu zakłócenia i zminimalizować ryzyko ich ponownego wystąpienia, warto skorzystać z aplikacji online team collaboration, które skutecznie poprawia komunikację pomiędzy członkami zespołu.

Kolejnym rodzajem ryzyka jest to związane z niewłaściwą delegacją zadań i zaplanowanie pracy. Podział zadań pomiędzy pracowników jest niezwykle istotny dla późniejszego sukcesu całego przedsięwzięcia- należy pamiętać o potencjale i potrzebach poszczególnych członków grupy. W takim przypadku przyda się, znaleziona w sieci, aplikacja online timesheet, za pomocą której nie tylko wyeliminujemy błędy delegacji, ale także właściwie zaplanujemy działania wewnątrz projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *