Komunikacja istotnym elementem zarządzania projektami

Komunikacja jest procesem wymiany informacji pomiędzy dwoma jednostkami. W całym procesie mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą, połączeniem między nimi, tzw. Kanał, informacją i sprzężeniem zwrotnym, czyli reakcją odbiorcy na dane przekazywane przez nadawcę.

Komunikacja jest bardzo zróżnicowanym procesem. Może zachodzić zarówno na płaszczyźnie rzeczowej jak i na płaszczyźnie stosunków. Oprócz tego trzeba zauważyć, że kanałem komunikacji oprócz werbalizacji jest również zachowanie jednostki. Jeśli nic nie mówimy, również coś wyrażamy. Milczenie może być oznaką tego, że osoba nie chce rozmawiać, nie ma ochoty aby podjąć rozmowę, nie interesuje ją temat rozmowy lub nie ma nic do powiedzenia.

Ważnym elementem kontaktu między kierownikiem projektu a członkami grupy zadaniowej jest komunikacja. Istotne jest by osoba prowadząca dany projekt była w stanie odczytać wszystko, co podwładni chcą przekazać. Z drugiej strony, członkowie zespołu powinni aktywnie słuchać przełożonego. Pewną formą komunikacji, dzięki której kierownik może wpływać na pracę zespołu, a grupa może przekazywać informacje zwrotne, jest to aplikacja internetowa. Interaktywny grafik, karta pracy może znacznie ułatwić kontakt na linii zespół- kierownik.

Wracając do werbalizacji myśli, osoby, które mówiące, przekazujące informacje, często popełniają błędy, które w konsekwencji prowadzą do niezrozumienia przekazu przez odbiorcę. Do takich błędów możemy zaliczyć: umieszczanie w jednej wypowiedzi zbyt wielu idei, niepowiązanych ze sobą, nagromadzenie zbyt wielu informacji w jednej wypowiedzi, nieuporządkowanie myśli, zanim zacznie mówić. Słuchający również popełniają błędy. Często bywają nieuważni, tworzą swoją wypowiedź, nie słuchając nadawcy, zwraca uwagę na detale, zamiast na sens całej wypowiedzi.

Warto zaznaczyć, że w każdej rozmowie uczestniczą co najmniej dwie osoby, odgrywające, na zmianę, rolę mówiącego i słuchacza. Decydującym czynnikiem podczas rozmowy, nie jest umiejętna werbalizacja myśli, a słuchanie, dzięki któremu można zrozumieć partnera. Aby nauczyć się aktywnego słuchania, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami. Przede wszystkim należy pozwolić mówiącemu wypowiedzieć się do końca, słuchacz jest odpowiedzialny za to, by partner wypowiadający się, miał poczucie tego, że wyraża się w sposób precyzyjny i kompletny, dodatkowo należy zadbać o to, by omawiany był jeden temat, a nie kilka na raz i najistotniejszy element: rozumienie partnera, czyli umiejętność do zmiany własnego zdania na dany temat.

Podsumowując, komunikacja, a zwłaszcza werbalizacja jest istotnym elementem kontaktu międzyludzkiego. Ma duże znaczenie w zespołach zadaniowych, których współpraca jest uzależniona od umiejętności wypowiedzi, przedstawiania myśli przez poszczególnych członków grupy. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za poprawną pracę grupy. Sam, korzystając z odpowiednich narzędzi \do zarządza projektami. Dodatkowo może ułatwić kontakt, zmniejszyć ryzyko wystąpienia szumów komunikacyjnych i sporów za pomocą intuicyjnych aplikacji online team collaboration.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *