W jaki sposób napisać plan pracy?

Każdy plan jest lepszy niż jego brak nawet gdyby miał być zły. Dzięki niemu określamy nasz cel, jest fundamentem projektu. Nieprawidłowo opracowany plan można zawsze poprawić. Brak koncepcji jest usiłowaniem realizacji projektu po omacku. Pomylisz się, tempo pracy zmniejszy się, a cel oddali. W ten sposób Twój projekt nigdy nie zostanie zrealizowany. Plan jest niezbędnym elementem projektu.

Dzięki poprawnie stworzonemu planowi minimalizuje się ryzyko wystąpienia przykrych niespodzianek. Plan pokazuje dostępne narzędzia, które można wykorzystać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Pierwszym istotnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:

– Jaki efekt finalny chcę wypracować?

-Ile czasu zajmie osiągnięcie celu

-Jak dużo czasu jesteś w stanie przeznaczyć na wykonanie projektu

Zarządzanie projektami nie jest prostym zadaniem. Odpowiedzialność za projekt, kierowanie i przydzielanie zadań, ograniczony czas – to elementy, które bez wątpienia nie ułatwiają realizacji zamierzonych celów. Ciekawym rozwiązaniem są aplikacje internetowe, ułatwiające koordynację wszystkich działań. Project management software – pod tym hasłem znajdziesz intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie, niewątpliwie poprawiające organizację pracy w przedsiębiorstwie.

Struktura organizacji pracy to złożony obraz zadań, których realizowanie jest niezbędne do zakończenia projektu. Można to wykonać za pomocą kilku planów, zawierających harmonogram, przekazywanie zadań oraz  określenie budżetu – to wszystko jest częścią obrazu zadań koniecznych do wykonania, tak by osiągnąć określony rezultat.

Jednym z najłatwiejszych i przynoszących najlepsze rezultaty sposobów tworzenia planu jest tworzenie listy zadań – WBS, dzięki któremu menedżer może wyznaczyć zadania, harmonogram prac i mieć na względzie ramy wynikające z ograniczeń budżetowych. WSB to podstawowe narzędzie planistyczne pozwalające na określenie indywidualnej ścieżki do ukończenia projektu osiągnięcia sukcesu. Metoda ta polega na wyodrębnieniu zadań, skorelowanych z nimi podzadań oraz wyszczególnieniu rezultatów.

Jeżeli już plan został stworzony, jest przejrzysty dla wszystkich członków projektu i nie ma żadnych wątpliwości powinno się wdrożyć w życie założenia. Warto jednak pamiętać, że zakres zaplanowanych działań powinien być łatwy do zmiany. Wiąże się to z ograniczeniami, które mogą pojawić się podczas realizowania projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *